We're working on something new ...

What is Vital Cycling Power? Stay tuned

Vital Cycling Power


Vital Cycling Power is een bewustmakingscampagne rond vitaliteit waarbij de focus ligt op fietsen en gezonde voeding. Het doel van Vital Cycling Power is om op een recreatieve manier het maatschappelijk belang van fietsen te benadrukken en ervoor te zorgen dat Belgen fietsen als een levenswijze gaan zien.


Vital Cycling Power est une campagne de sensibilisation sur la vitalité avec un accent particulièrement mis sur le vélo et une alimentation saine. Le but de Vital Cycling Power est de souligner l’intérêt social de la pratique du vélo d‘une façon récréative et d'encourager les Belges à considérer le vélo comme un style de vie.

Get in touch

Want to contact us?
Phone : +32 (0)9 269 02 98 or Email : hello@anewagencyworld.com

Being the first

to know always feels great...

Enter your email to stay informed